Wie krijgt wanneer een boosterprik? Nieuws RSS

Recent besliste de overheid om alle 18-plussers een boostervaccin aan te bieden. Elke 18-plusser zal nog dit jaar op de uitnodigingslijst komen. Wanneer je wordt uitgenodigd, hangt af van de datum van je laatste prik.

Minimale wachttijd

Er is één heel belangrijke voorwaarde om je boosterprik te kunnen krijgen: er moet voldoende tijd zitten tussen je laatste COVID-19 vaccinatie en je boosterprik. Dit noemen we de minimale wachttijd voor de boosterprik. De minimale wachttijd verschilt per type vaccin:

  • Pfizer/Moderna: 6 maanden
  • AstraZeneca: 4 maanden
  • Johnson & Johnson: 2 maanden 

60+’ers, mensen met een immuunstoornis en mensen die een vaccin van Johnson & Johnson kregen

Tot nu kregen alle 60+’ers, mensen met een immuunstoornis en mensen die een vaccin van Johnson & Johnson kregen, een uitnodiging voor hun boosterprik in VC Schaarbeeklei. Op voorwaarde dat hun minimale wachttijd verstreken was.

18- tot 60-jarigen

Ben je ouder dan 18 jaar en is je minimale wachttijd al verstreken? Dan zal je heel binnenkort een uitnodiging voor een boosterprik ontvangen. VC Schaarbeeklei wil iedereen die nu al in aanmerking komt, nog vóór 6 januari een boosterprik geven.

Je krijgt een uitnodiging voor je boosterprik op één van de vaccinatiedagen: 7, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 22 december. Tussen Kerst & nieuw zullen er ook nog vaccinatiedagen zijn. Van zodra deze gekend zijn, worden deze gecommuniceerd. Na 1 januari gaan we verder met vaccineren.

Volgorde van vaccineren

De uitnodigingen worden deze keer niet volgens leeftijd verzonden, maar wel volgens de tijd die verstreken is sinds je minimale wachttijd verliep. Iemand van 58 jaar die op 1 juni een tweede dosis Pfizer kreeg, zal dus later opgeroepen worden dan iemand van 48 jaar die op 20 mei een tweede dosis Pfizer kreeg.

Vanuit de wetenschap dat de vaccins in de loop van de tijd aan effectiviteit verliezen, willen we op die manier iedereen de best mogelijke bescherming bieden tegen COVID-19.

Type vaccin

Voor de boosterprik wordt geen gebruik meer gemaakt van AstraZeneca of Johnson & Johnson. Iedereen wordt ingeënt met vaccins van Pfizer of Moderna. Moderna is gelijkaardig aan Pfizer en beschermt even goed tegen COVID-19. Beide types vaccin maken gebruik van dezelfde mNRA-technologie.

Wat als je minimale wachttijd nog niet verstreken is?

Als je minimale wachttijd nog niet verstreken is, hoef je nu nog niets te doen. Zodra je wachttijd verstreken is en je dus wel in aanmerking komt voor het boostervaccin, zal je automatisch een uitnodiging ontvangen voor je boosterdosis in VC Schaarbeeklei.

Vaccinatie minderjarigen

Tot nu toe werd nog niet beslist om 12- tot 18-jarigen een boosterdosis aan te bieden. Er wordt wel gesproken over de vaccinatie van 5- tot 12-jarigen, maar er viel hierover nog geen definitieve beslissing. We verwachten dat kinderen niet vóór het einde van het jaar uitgenodigd zullen worden voor hun COVID-19 vaccinatie.

Inschrijven op QVAX

Vanaf 4 december kan je je opnieuw inschrijven op QVAX, op voorwaarde dat je minimale wachttijd verstreken is én je nog niet uitgenodigd werd voor je boostervaccin.

De QVAX-lijst wordt vanaf nu enkel gebruikt voor boostervaccins. Ben je nog niet gevaccineerd en wil je toch nog graag een eerste en/of tweede prik? Dan kan je een afspraak maken voor je vaccinatie in VC Schaarbeeklei via 02 255 47 88 of info@vcschaarbeeklei.be.

Overzicht prikdagen VC Schaarbeeklei

Gepubliceerd op donderdag 2 december 2021 8.52 u.